x

 • HJEM
 • OM OS
 • SPÆNDARMERING
 • PRODUKTER
  • FORSPÆNDINGSKOMPONENTER
  • FORSPÆNDINGSSTÅL
  • KORRUGEREDE STÅLRØR
  • DONKRAFTE
  • PUMPER
  • UDSTYR TIL KLIPNING OG BUKNING
  • TILBEHØR TIL UDSTYR
 • DOWNLOADS
  • Broschyrer
  • KVALITET, ETA, EPD AND DOP
  • Ritningar och instruktioner
 • KONTAKT OS

Privacy Policy

Introduktion

Velkommen til CCL Group meddelelse om persondatapolitik for hjemmesiden

CCL Group respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine persondata. Denne meddelelse vil informere dig om, hvordan vi passer på dine persondata, når du besøger vores hjemmeside (uanset hvorfra du besøger den), og fortælle dig om dine rettigheder, og hvordan lovgivningen beskytter dig.

Denne meddelelse foreligger i et lagdelt format, så du kan klikke igennem til netop de områder, der redegøres for nedenfor. Du bedes bruge ordlisten til at forstå betydningen af nogle af de anvendte udtryk i denne meddelelse.

1. Vigtig information og hvem vi er

2. De data, vi indsamler om dig

3. Hvordan indsamles dine persondata?

4. Sådan bruger vi dine persondata

5. Videregivelse af dine persondata

6. Internationale overførsler

7. Datasikkerhed

8. Dataopbevaring

9. Dine juridiske rettigheder

10. Ordliste


1. Vigtig information og hvem vi er

Formålet med denne meddelelse

Denne meddelelse søger at give dig oplysninger om, hvordan CCL Group indsamler og behandler dine persondata igennem din brug af denne hjemmeside inklusive alle data, som du måtte opgive på denne hjemmeside.

Denne hjemmeside er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst data om børn.

Det er vigtigt, at du læser denne meddelelse sammen med alle andre meddelelser eller rimelig behandlingsmeddelelse, som vi måtte afgive ved særlige lejligheder, når vi indsamler eller behandler persondata om dig, så du er fuldstændig opmærksom på, hvordan og hvorfor vi bruger dine data. Denne meddelelse supplerer de andre meddelelser og er ikke tænkt at erstatte dem.


Ansvarlig

CCL Group består af CCL Stressing International Limited (Registreringsnummer 04970625) og dens datterselskaber, som man kan finde oplysninger om her https://www.cclint.com/locations

Denne meddelelse udgives på vegne af CCL Group, så når vi nævner CCL Group, "vi", "os" eller "vores" i denne meddelelse, omtaler vi det relevante selskab i CCL Group, der er ansvarlig for behandling af dine data. CCL Stressing International Ltd styrer og er ansvarlig for denne hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse inklusive anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte os via de oplysninger, der er anført nedenfor.


Kontaktoplysninger

Detaljerede oplysninger om os:

Den juridiske persons fulde navn: CCL Stressing International Limited

Navn eller titel på [kontakt]: Databeskyttelsesansvarlig

E-mailadresse: Privacy@cclint.com

Postadresse: Unit 8 Millennium Drive, Holbeck, Leeds, West Yorkshire, LS11 5BP

Du har ret til at indgive en klage når som helst til Information Commissioner's Office (ICO), der er datatilsynsmyndigheden i Storbritannien (www.ico.org.uk). Vi vil imidlertid sætte pris på at få chance for at tage os af dine betænkeligheder, før du henvender dig til ICO, så vi beder dig kontakte os først.


Ændringer i meddelelsen og din pligt til at informere os om ændringer

Denne version blev sidst opdateret 3. juli 2018.

Det er vigtigt, at de persondata, vi opbevarer om dig, er nøjagtige og aktuelle. Du bedes informere os, hvis dine persondata ændrer sig, mens vi er i forbindelse med hinanden.

Tredjeparters link

Denne hjemmeside kan omfatte links til tredjeparters hjemmesider, plugin-filer og programmer. Hvis du klikker på de links eller aktiverer de forbindelser, kan det gøre det muligt for tredjeparter at indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol med disse tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlige for deres privatlivserklæringer. Når du forlader vores hjemmeside, tilskynder vi dig til at læse meddelelsen med relation til persondata på hver eneste hjemmeside, du besøger.


2. De data, vi indsamler om dig

Persondata eller personlige oplysninger betyder oplysninger om en person, som kan identificere denne person. Det omfatter ikke data, hvor identiteten er blevet fjernet (anonymiserede data).

Vi vil muligvis indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige slags persondata om dig, som vi har grupperet således:

 • Identitetsdata omfatter fornavn, pigenavn, efternavn, brugernavn eller lignende datanavn, ægtestand, titel, fødselsdato og køn.
 • Kontaktdata omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre.
 • Profildata omfatter dit brugernavn og din adgangskode, indkøb eller ordrer, som du måtte have afgivet, dine interesser, præferenser, feedback og svar på spørgeskemaer.

Vi indsamler, bruger og deler også Aggregerede Data som f.eks. statistiske eller demografiske data til et hvilket som helst formål. Aggregerede data kan udledes af dine persondata, men anses ikke for persondata efter loven, da sådanne data hverken direkte eller indirekte afslører din identitet. F.eks. indsamler vi muligvis dine brugsdata for at beregne procentdelen af brugere, der tilgår en given hjemmesidefunktion. Hvis vi kombinerer eller forbinder aggregerede data med dine persondata, således at du direkte eller indirekte kan identificeres, behandler vi kombinerede data som persondata, som så anvendes i overensstemmelse med denne meddelelse.

Vi indsamler ikke Særlige kategorier af persondata om dig (dette omfatter oplysninger om race eller etniske tilhørsforhold, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske meninger, medlemskab af fagforening, information om helbred og genetiske og biometriske data). Vi indsamler heller ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Hvis du ikke opgiver persondata

Hvor vi er nødt til at indsamle persondata ifølge loven eller vilkårene i en kontrakt, vi har med dig, og du ikke opgiver sådanne data, når vi beder derom, vil vi muligvis ikke kunne opfylde kontrakten vi har eller prøver at indgå med dig (f.eks. om at levere varer eller serviceydelser til dig). I så tilfælde kan vi blive nødt til at annullere et produkt eller en serviceydelse, du har hos os, men vi vil informere dig derom, hvis det er tilfældet på det givne tidspunkt.


3. Hvordan indsamles dine persondata?

Vi bruger forskellige metoder til at indsamle data fra og om dig, bl.a. igennem:

 • Direkte samspil. Du opgiver evt. dine [identitets-, kontakt- og økonomiske data] ved at udfylde formularer eller ved at korrespondere med os pr. post, telefon, e-mail eller andet. Dette omfatter persondata, som du opgiver, når du:

  • henvender dig ang. vores produkter og serviceydelser,
  • copretter en konto på vores hjemmeside,
  • abonnerer på vores serviceydelser eller publikationer,
  • beder om tilsendelse af markedsføringsmateriale,
  • tilgår onlinereklamer eller landingssider,
  • deltager i en konkurrence, salgskampagne eller undersøgelse,
  • giver os feedback.

 • Tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder. Vi kan modtage persondata om dig fra forskellige tredjeparter og offentlige kilder som beskrevet nedenfor:
 • Kontakt-, økonomiske og transaktionsdata fra udbydere af tekniske, betalings- og leveringstjenester.
 • Identitets- og kontaktoplysninger fra datamæglere eller -formidlere.
 • Identitets- og kontaktdata fra offentligt tilgængelige kilder som virksomhedsregistret og valglister baseret i EU.

4. Sådan bruger vi dine persondata

Vi vil kun bruge dine persondata, når vi har lov dertil ifølge lovgivningen. Almindeligvis bruger vi dine persondata under følgende omstændigheder:

 • Hvor vi skal opfylde den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
 • Hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller en tredjeparts interesser), og dine interesser og grundliggende rettigheder ikke tilsidesætter sådanne interesser.
 • Hvor vi er nødt til at overholde en juridisk eller lovbefalet forpligtigelse.

Generelt er vi ikke afhængige af samtykke som en juridisk basis for behandling af dine persondata ud over i forbindelse med at sende tredjeparters direkte markedsføringsmateriale til dig via e-mail eller sms. Du har ret til at trække dit samtykke til markedsføring tilbage når som helst ved at kontankte os.

Formål som vi vil bruge dine persondata til

Vi har i tabelform nedenfor anført en beskrivelse af alle de måder, vi har til hensigt at bruge dine persondata på, samt hvilke juridiske grundlag vi henholder os til i den sammenhæng. Vi har ligeledes identificeret, hvad vores legitime interesser er, hvor dette er relevant.

Vi gør opmærksom på, at vi evt. vil behandle dine persondata på mere end ét juridisk grundlag afhængig af de givne formål, vi bruger dine data til. Du bedes kontakte os hvis du har brug for oplysninger om det givne juridiske grundlag, vi henholder os til, for behandling af dine persondata, hvis der er mere end et grundlag anført i tabellen nedenfor.

 FORMÅL/AKTIVITET
DATATYPE
LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING INKLUSIVE BASIS FOR LEGITIM INTERESSE

At registrere dig som en ny kunde

(a) Identitet

(b) Kontakt

Opfyldelse af en kontrakt med dig

At behandle og levere din ordre inklusive:

(a) Administration af betalinger, gebyrer og afgifter

(b) Opkræve og inddrive tilgodehavender

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomisk

(d) Transaktion

(e) Markedsføring og kommunikation

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendig for vores legitime interesser (for at indhente udestående fordringer)

At styre vores relationer med dig, som vil omfatte:

(a) at informere dig om ændringer i vores vilkår og betingelser eller persondatapolitik

(b) at bede dig om en anmeldelse eller om at deltage i en undersøgelse

(c) at henvise dig til et andet CCL Group-selskab af kommercielle og logistiske grunde

(d) hvor du har opgivet oplysninger i forbindelse med behandling af din ansøgning eller anmodning

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Markedsføring og kommunikation

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.

(c) Nødvendig for vores legitime interesser (for at holde vores optegnelser opdaterede og for at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/serviceydelser)

At give dig mulighed for at deltage i en præmieudtrækning eller konkurrence, eller for at udfylde et spørgeskema

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Brug

(d) Markedsføring og kommunikation

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendig for vores legitime interesser (i at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/serviceydelser, for at udvikle dem og vækste vores forretning)

At administrere og beskytte vores forretning og denne hjemmeside (inklusive fejlfinding, dataanalyse, testning, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(a) Nødvendig for vores legitime interesser (for at drive vores forretning, levering af administrations- og IT-tjenester, netværkssikkerhed, for at forebygge svig og i forbindelse med en omorganiserings- eller en omstruktureringsøvelse for gruppen)

(b) Nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse.

At levere relevant hjemmesideindhold og -reklamer til dig samt at måle eller forstå, hvor effektive reklamerne er, som vi forsyner dig med.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Brug

(e) Markedsføring og kommunikation

(f) Teknisk

(b) Nødvendig for vores legitime interesser (i at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/serviceydelser, for at udvikle dem, vækste vores forretning og forbedre vores markedsføringsstrategi)

At bruge dataanalyser til at forbedre vores hjemmeside, produkter/serviceydelser, markedsføring, kunderelationer og -oplevelser

(a) Teknisk

(b) Brug

Nødvendig for vores legitime interesser (i at definere kundetyper til vores produkter og serviceydelser, for at holde vores hjemmeside opdateret og relevant, for at udvikle vores forretning og forbedre vores markedsføringsstrategi)

At komme med forslag og anbefalinger til dig om varer eller serviceydelser, der kan være af interesse for dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Brug

(e) Profil

Nødvendig for vores legitime interesser (i at udvikle vores produkter/serviceydelser og vækste vores forretning)

 

Markedsføring

Vi stræber efter at give dig valg mht. visse persondataanvendelser især omkring markedsføring og reklame.


Kampagnetilbud fra os

Vi vil muligvis bruge dine identitets-, kontakt-, tekniske, brugs- og profildata til at danne os en mening om, hvad du kunne tænke dig eller har brug for, eller hvad der kunne være af interesse for dig. Det er sådan, vi beslutter, hvilke produkter, serviceydelser og tilbud der kunne være relevante for dig.

Du vil få markedsføringsmateriale fra os, hvis du har bedt om information fra os eller har købt varer eller serviceydelser fra os, og du i begge tilfælde ikke har fravalgt at modtage sådan markedsføring.


Tredjeparts markedsføring

Vi vil bede om dit udtrykkelige tilvalgssamtykke, før vi deler dine persondata med en virksomhed uden for CCL gruppen af selskaber til markedsføringsformål.


Fravalg

Du beder os eller tredjeparter om at holde op med at sende dig markedsføringsmeddelelser når som helst ved at kontakte os.

Hvis du fravælger at modtage disse markedsføringsmeddelelser, vil det ikke gælde for persondata, som du har opgivet til os i forbindelse med køb af produkt/serviceydelse, garantiregistrering, produkt/serviceoplevelse eller andre transaktioner.


Cookies

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browser-cookies, eller til at advare dig, når hjemmesider placerer eller tilgår cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at nogle dele af denne hjemmeside kan blive utilgængelige eller ikke fungere ordentligt. Få mere information om cookies, som vi bruger, under CCL cookiepolitik.


Ændrede formål

Vi vil kun bruge dine persondata til de formål, som vi indsamler dem til, med mindre vi med rimelighed kommer til den konklusion, at vi har brug for dem af en anden grund, og at den grund kan forliges med det oprindelige formål. Hvis du ønsker at få en forklaring på, hvordan behandlingen til det nye formål er forligelig med det oprindelige formål, skal du kontakte os.

Hvis vi bliver nødt til at bruge dine persondata til et separat formål, vil vi informere dig og forklare det juridiske grundlag, som giver os lov til dette.

Vi gør opmærksom på, at vi evt. vil behandle dine persondata uden din viden eller dit samtykke i overensstemmelse med ovennævnte regler, hvor dette er nødvendigt eller tilladt ifølge loven.


5. Videregivelse af dine persondata

Vi kan blive nødt til at dele dine persondata med parterne nedenfor til de formål, der anføres i tabellen i afsnit 4 ovenfor.

 • Interne tredjeparter som beskrevet i [Ordliste].
 • Eksterne tredjeparter som beskrevet i [Ordliste].
 • Tredjeparter, som vi evt. vælger at sælge, overføre eller fusionere dele af vores forretning eller vores aktiver til. En anden mulighed er, at vi opkøber andre virksomheder eller fusionerer med dem. Hvis der sker forandringer med vores forretning, vil de nye ejere muligvis bruge dine persondata på samme måde som beskrevet i denne privatlivsmeddelelse.

Vi kræver, at alle tredjeparter skal respektere sikkerheden omkring dine persondata og behandle dem i henhold til lovgivningen. Vi tillader ikke, at tredjeparts serviceudbydere bruger dine persondata til deres egne formål, og tillader dem kun at behandle dine persondata til særlige formål og i henhold til vores instrukser.


6. Internationale overførsler


Vi deler dine oplysninger inden for CCL Group. Dette vil involvere overførsel af dine data til uden for EØS. Når som helst vi overfører dine persondata ud af EØS, sikrer vi os, at en tilsvarende grad af beskyttelse ydes dem ved at sikre, at vi bruger specifikke kontraktvilkår, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og som giver persondata den samme beskyttelse som i Europa.


7. Datasikkerhed

Vi har hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger på plads, der forhindrer dine persondata i at gå tabt ved et uheld, blive brugt eller tilgået på en uautoriseret måde, blive ændret eller videregivet. Desuden begrænser vi tilgang til dine persondata til de medarbejdere, agenter, underleverandører og andre tredjeparter, der har et forretningsmæssigt behov for at tilgå dem. De vil kun behandle dine persondata efter vores anvisninger, og de er underlagt tavshedspligt. Vi har procedurer på plads til håndtering af formodet krænkelse af persondata og vil informere dig og alle relevante tilsynsmyndigheder om krænkelsen, hvis vi er juridisk forpligtet dertil.


8. Dataopbevaring

Hvor længe vil I bruge mine persondata?

Vi vil kun opbevare dine persondata så længe som nødvendigt for at opfylde formålene, som vi indsamlede dem til. Dette omfatter formålene at tilfredsstille evt. juridiske, regnskabstekniske eller rapporteringskrav.

For at bestemme den rette opbevaringsperiode for persondata betragter vi dataenes mængde, art og følsomhed, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine persondata, formålene, som vi behandler dine persondata til, og om vi kan opfylde disse formål på anden måde, så vel som gældende juridiske krav.

Ifølge loven skal vi af skattehensyn opbevare basale oplysninger om vores kunder (bl.a. kontakt-, identitets-, økonomiske og transaktionsdata) i seks år efter, at de holder op med at være kunder.

Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dine data: se Anmode om sletning nedenfor for yderligere oplysninger.

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine persondata (så de ikke længere kan associeres med dig) til forsknings- eller statistikformål. I så tilfælde kan vi bruge disse oplysninger evigt uden yderligere information til dig.


9. Dine juridiske rettigheder

Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslove mht. dine persondata.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af de rettigheder, der er anført nedenfor, bedes du kontakte os.


Der kræves som regel intet gebyr

Der er intet gebyr at betale for at tilgå dine persondata (eller udøve andre rettigheder). Vi vil dog muligvis opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning helt klart er ubegrundet, tilbagevendende eller overdreven. Det er også muligt, at vi nægter at efterleve din anmodning under sådanne omstændigheder.


Hvad vi kan få brug for fra dig

Vi kan få brug for at bede om specifikke oplysninger fra dig, der kan hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at tilgå dine persondata (eller udøve dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der skal hjælpe med at sikre, at persondata ikke videregives til personer, der ikke har ret til dem. Vi vil muligvis også kontakte dig, for at bede om yderligere oplysninger mht. din anmodning, for at fremskynde vores respons.


Tidsgrænse for svar

Vi prøver at svare på alle legitime anmodninger inden for én måned. Til tider kan det tage længere end en måned, hvis din anmodning er særlig indviklet, eller du har indsendt flere anmodninger. I så tilfælde vil vi informere dig og holde dig opdateret.


10. Ordliste

JURIDISK BASIS

Legitim interesse betyder vores forretnings interesse i at drive og administrere vores forretning, så vi kan give dig den bedste service/det bedste produkt og den bedste og mest sikre oplevelse. Vi sørger for at overveje og afbalancere evt. indvirkning på dig (både positiv og negativ) og dine rettigheder, før vi behandler dine persondata i vores legitime interesser. Vi bruger ikke dine persondata til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes som følge af indvirkningen på dig (med mindre vi har dit samtykke eller på anden måde er pålagt det eller har lov til det ifølge loven. Du kan indhente yderligere oplysninger om, hvordan vi vurderer vores legitime interesser i forhold til potentiel indvirkning på dig med hensyn til specifikke aktiviteter, ved at kontakte os kontakte os.

Opfyldelse af kontrakt betyder behandling af dine data, hvor det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er en part i, eller til at tage skridt efter din anmodning før indgåelse af sådan kontrakt.

Efterlevelse af en juridisk eller lovbefalet forpligtelse betyder behandling af dine persondata, hvor det er nødvendigt for at efterleve en juridisk eller lovbefalet forpligtelse, som vi er underlagt.


TREDJEPARTER

Interne tredjeparter

Andre selskaber i CCL Group, der agerer som medansvarlige eller -behandlere.

Eksterne tredjeparter

 • Serviceudbydere, der agerer som behandlere, der leverer markedsføringstjenester.
 • Det engelske skattevæsen, tilsynsmyndigheder og andre myndigheder, der agerer som behandlere eller medansvarlige med sæde i Storbritannien, og som kræver rapportering af behandlingsaktiviteter under visse omstændigheder.

DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

Du har ret til at:

Anmode om tilgang til dine persondata (almindeligt kendt som "dataemners anmodning om tilgang"). Dette gør det muligt for dig at få en kopi af de persondata, vi har om dig, og at tjekke, om vi behandler dem lovligt.

Anmode om rettelse af de persondata, vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at få ufuldstændige eller upræcise data, som vi har om dig, rettet. Det kan dog blive nødvendigt for os at få bekræftet de nye datas korrekthed.

Anmode om sletning af dine persondata. Dette giver dig mulighed for at slette eller fjerne persondata, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsat behandler dem. Du har ligeledes ret til at bede os slette eller fjerne dine persondata, hvor du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor), hvor vi kan have behandlet dine oplysninger ulovligt, eller hvor vi skal slette dine persondata for at overholde lokal lovgivning. Vi gør dog opmærksom på, at vi muligvis ikke altid kan efterleve din anmodning om sletning af specifikke juridiske grunde, som vi vil informere dig om, hvis det er relevant, på tidspunktet for din anmodning.

Gøre indsigelse mod behandling af dine persondata, hvor vi henholder os til en legitim interesse (eller en tredjeparts interesse), og der er noget i din specielle situation, der betyder, at du ønsker at gøre indsigelse mod behandling af denne grund, idet du mener, at det indvirker på dine fundamentale rettigheder og friheder. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvis vi behandler dine persondata til direkte markedsføringsformål. I nogle tilfælde vil vi muligvis påvise, at vi har tvingende legitime grunde til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og friheder.

Anmode om begrænsning af behandling af dine persondata. Dette gør det muligt for dig at bede os suspendere behandling af dine persondata i følgende scenarier: (a) hvis du ønsker, at vi etablerer dataenes nøjagtighed; (b) hvor vores brug af dataene er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter dem; (c) hvor du har brug for, at vi opbevarer dataene, selv hvis vi ikke længere behøver dem, da du har behov for at skabe, udøve eller forsvare retskrav; eller (d) du har gjort indsigelse mod vores brug af dine data, men vi er nødt til at bekræfte, om vi har tilsidesættende, legitime grunde til at bruge dem.

Anmode om overførsel af dine persondata til dig eller en tredjepart. Vi vil udlevere dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format til dig eller en tredjepart efter dig valg. Vi gør opmærksom på, at denne rettighed kun gælder automatiserede oplysninger, som du oprindeligt afgav dit samtykke til, at vi kunne bruge, eller hvor vi brugte oplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig.

Trække dit samtykke tilbage når som helst, hvor vi er afhængige af dit samtykke til at behandle dine persondata. Dette vil imidlertid ikke indvirke på legaliteten ved behandling, udført før du trak dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi muligvis ikke kunne levere visse produkter og serviceydelser til dig. Vi vil informere dig, hvis dette er tilfældet, på det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

KONTAKT OS

CCL Scandinavia A/S
Ny Vestergårdsvej 11
DK3500 Værløse
Denmark

T: +45 44 35 08 11
E: cclscan@cclint.com

CVR: 65337819

CCL Spännarmering AB
Industrivägen 6-8
137 37 Västerhaninge
Sweden

T: +46 (0) 8 20 80 50
E: cclspann@cclint.com

Kontaktoplysninger